Bu haber 553 kişi tarafından okundu.
Şimdide başörtülü vali geliyor !
3.11.2013 17:52:56
Başörtüsü, dev­le­tin üst ka­de­me­le­ri­ne de ge­li­yor.

Şimdide başörtülü vali geliyor !
FaceBook ta paylaş

Başbakan Recep Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın 30 Eylül'de açık­la­dı­ğı 'De­mok­ra­tik­leş­me pa­ke­ti­'nin ar­dın­dan ka­mu­da ser­best bı­ra­kı­lan tür­ban, geç­ti­ği­miz perşembe gü­nü Mec­li­s'­e de gir­miş­ti.

ÜST KADEMELERE DE GELİYOR

Başörtüsü, dev­le­tin üst ka­de­me­le­ri­ne de ge­li­yor. Va­li ve kay­ma­kam ata­ma­la­rın­da tür­ba­nın yo­lu açıl­dı.

İÇİŞLERİ BAKANI "SAKINCA YOK" DEDİ

İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler, va­li ve kay­ma­kam­la­rın tür­ban tak­ma­sın­da bir sa­kın­ca ol­ma­dı­ğı­nı açık­la­dı.

"BAŞÖRTÜSÜ SİMGE DEĞİL, NORMALLEŞME"

Mec­li­s'­te ga­ze­te­ci­le­re ko­nu­şan ve tür­ba­nı si­ya­si bir sim­ge ola­rak gör­me­dik­le­ri­ni, açı­lı­mın bir uzan­tı­sı ola­rak de­ğer­len­dir­dik­le­ri­ni be­lir­ten Gü­ler, "Biz ba­şör­tü­sü­nü as­la si­ya­sal sim­ge ola­rak gör­mü­yo­ruz. Nor­mal­leş­me, çö­züm sü­re­ci­nin at­mos­fe­ri­nin bir uzan­tı­sı ola­rak gö­rü­yo­ruz. Ka­mu ku­rum­la­rın­da­ki ça­lı­şan­lar­la il­gi­li yu­mu­şa­ma gel­di­" de­di.

"ZAMANLA O DA OLACAK"

Gü­ler, tür­ban­lı va­li ve kay­ma­kam olup ol­ma­ya­ca­ğı so­ru­su­na ise "Za­man için­de bu nor­mal­leş­me­yi sür­dü­rü­rüz, za­man­la ge­re­ği de ya­pı­lır. Ha­yır­lı ol­su­n" ya­nı­tı­nı ver­di.

Resim Galerisi
Günün Öne Çıkanları

Videolar
Köşe Yazıları

Levent Tan

Levent Tan

Birilerinin Yanında Olmak


Yavuz Saltik

Yavuz Saltik

Şike konuşmayın diyorlar!


Tuncay Aydemir

Tuncay Aydemir

Sana da Bu Yakışır Şenol Güneş


Nurcan Yazıcı

Nurcan Yazıcı

Tek Tip/Siz Eğitim


Süleyman ÖZIŞIK

Süleyman ÖZIŞIK

Türkçe Olimpiyatları`na katılan hainler!

Spor Toto Super Lig
Sayısal Loto
13.11.2019
Tarihli Cekilis Sonucu
03 12 13 26 31 33
Şans Topu
13.11.2019
Tarihli Cekilis Sonucu
02 19 21 24 25 + 05
On Numara
11.11.2019
Tarihli Cekilis Sonucu
04 07 09 10 12 17 19 22 24 27 32 37 41 45 62 64 70 74 75 76 78 80
Süper Loto
14.11.2019
Tarihli Cekilis Sonucu
06 11 15 30 48 54
Facebook
Linkler